-->

Dragon BallDRAGON BALL
TÁC GIẢ: AKIRA TORIYAMA

TRAN & EDIT: WIND

 
Cảm ơn các bạn đã chịu khó click link Quảng cáo để xem!

Để đọc, kích vào link và chờ 7s xong kích Skip this Ad ở góc trên trái.


CÁC SITE TRUYỆN NẾU LẤY TRUYỆN TỪ BỘ NÀY LƯU Ý  VUI LÒNG GIỮ TRANG CREDIT Ở ĐẦU VÀ GHI NGUỒN LÀ MANGA4UBLOG. XIN CẢM ƠN !!


DOWNLOAD: HERE (Đã có đến vol 34)

Đọc ONLINE: 
NẾU BỊ LỖI, BẠN CÓ THỂ ĐỌC Ở ĐÂY HOẶC DÙNG FIREFOX

Dragon Ball chap 520: ĐỌC
Dragon Ball chap 519: ĐỌC
Dragon Ball chap 518: ĐỌC
Dragon Ball chap 517: ĐỌC
Dragon Ball chap 516: ĐỌC
Dragon Ball chap 515: ĐỌC
Dragon Ball chap 514: ĐỌC
Dragon Ball chap 513: ĐỌC
Dragon Ball chap 512: ĐỌC
Dragon Ball chap 511: ĐỌC
Dragon Ball chap 510: ĐỌC
Dragon Ball chap 509: ĐỌC
Dragon Ball chap 508: ĐỌC
Dragon Ball chap 507: ĐỌC
Dragon Ball chap 506: ĐỌC
Dragon Ball chap 505: ĐỌC
Dragon Ball chap 504: ĐỌC (Volume 34 - Last Volume)
Dragon Ball chap 503: ĐỌC (End Volume 33)
Dragon Ball chap 502: ĐỌC
Dragon Ball chap 501: ĐỌC
Dragon Ball chap 500: ĐỌC
Dragon Ball chap 499: ĐỌC
Dragon Ball chap 498: ĐỌC
Dragon Ball chap 497: ĐỌC
Dragon Ball chap 496: ĐỌC
Dragon Ball chap 495: ĐỌC
Dragon Ball chap 494: ĐỌC
Dragon Ball chap 493: ĐỌC
Dragon Ball chap 492: ĐỌC
Dragon Ball chap 491: ĐỌC
Dragon Ball chap 490: ĐỌC
Dragon Ball chap 489: ĐỌC
Dragon Ball chap 488: ĐỌC
Dragon Ball chap 487: ĐỌC (Volume 33)
Dragon Ball chap 486: ĐỌC (End Volume 32)
Dragon Ball chap 485: ĐỌC
Dragon Ball chap 484: ĐỌC
Dragon Ball chap 483: ĐỌC
Dragon Ball chap 482: ĐỌC
Dragon Ball chap 481: ĐỌC
Dragon Ball chap 480: ĐỌC
Dragon Ball chap 479: ĐỌC
Dragon Ball chap 478: ĐỌC
Dragon Ball chap 477: ĐỌC
Dragon Ball chap 476: ĐỌC
Dragon Ball chap 475: ĐỌC
Dragon Ball chap 474: ĐỌC
Dragon Ball chap 473: ĐỌC
Dragon Ball chap 472: ĐỌC
Dragon Ball chap 471: ĐỌC
Dragon Ball chap 470: ĐỌC (Volume 32)
Dragon Ball chap 469: ĐỌC (End Volume 31)
Dragon Ball chap 468: ĐỌC
Dragon Ball chap 467: ĐỌC

Dragon Ball chap 466: ĐỌC
Dragon Ball chap 465: ĐỌC

Dragon Ball chap 464: ĐỌC
Dragon Ball chap 463: ĐỌC

Dragon Ball chap 462: ĐỌC
Dragon Ball chap 461: ĐỌC
Dragon Ball chap 460: ĐỌC
Dragon Ball chap 459: ĐỌC
Dragon Ball chap 458: ĐỌC
Dragon Ball chap 457: ĐỌC
Dragon Ball chap 456: ĐỌC
Dragon Ball chap 455: ĐỌC
Dragon Ball chap 454: ĐỌC
Dragon Ball chap 453: ĐỌC (Volume 31)
Dragon Ball chap 452: ĐỌC (End Volume 30)
Dragon Ball chap 451: ĐỌC
Dragon Ball chap 450: ĐỌC
Dragon Ball chap 449: ĐỌC
Dragon Ball chap 448: ĐỌC 
Dragon Ball chap 447: ĐỌC
Dragon Ball chap 446: ĐỌC
Dragon Ball chap 445: ĐỌC
Dragon Ball chap 444: ĐỌC
Dragon Ball chap 443: ĐỌC 
Dragon Ball chap 442: ĐỌC 
Dragon Ball chap 441: ĐỌC
Dragon Ball chap 440: ĐỌC
Dragon Ball chap 439: ĐỌC
Dragon Ball chap 438: ĐỌC
Dragon Ball chap 437: ĐỌC (Volume 30)
Dragon Ball chap 436: ĐỌC (End Volume 29)
Dragon Ball chap 435: ĐỌC 
Dragon Ball chap 434: ĐỌC
Dragon Ball chap 433: ĐỌC
Dragon Ball chap 432: ĐỌC
Dragon Ball chap 431: ĐỌC
Dragon Ball chap 430: ĐỌC
Dragon Ball chap 429: ĐỌC
Dragon Ball chap 428: ĐỌC
Dragon Ball chap 427: ĐỌC
Dragon Ball chap 426: ĐỌC
Dragon Ball chap 425: ĐỌC
Dragon Ball chap 424: ĐỌC
Dragon Ball chap 423: ĐỌC
Dragon Ball chap 422: ĐỌC
Dragon Ball chap 421: ĐỌC (Volume 29)
Dragon Ball chap 420: ĐỌC (End Volume 28)
Dragon Ball chap 419: ĐỌC
Dragon Ball chap 418: ĐỌC
Dragon Ball chap 417: ĐỌC 
Dragon Ball chap 416: ĐỌC
Dragon Ball chap 415: ĐỌC
Dragon Ball chap 414: ĐỌC 
Dragon Ball chap 413: ĐỌC
Dragon Ball chap 412: ĐỌC
Dragon Ball chap 411: ĐỌC
Dragon Ball chap 410: ĐỌC
Dragon Ball chap 409: ĐỌC
Dragon Ball chap 408: ĐỌC
Dragon Ball chap 407: ĐỌC
Dragon Ball chap 406: ĐỌC (Volume 28)
Dragon Ball chap 405: ĐỌC (End Volume 27)
Dragon Ball chap 404: ĐỌC
Dragon Ball chap 403: ĐỌC
Dragon Ball chap 402: ĐỌC
Dragon Ball chap 401: ĐỌC
Dragon Ball chap 400: ĐỌC 
Dragon Ball chap 399: ĐỌC
Dragon Ball chap 398: ĐỌC 
Dragon Ball chap 397: ĐỌC
Dragon Ball chap 396: ĐỌC
Dragon Ball chap 395: ĐỌC
Dragon Ball chap 394: ĐỌC
Dragon Ball chap 393: ĐỌC
Dragon Ball chap 392: ĐỌC
Dragon Ball chap 391: ĐỌC (Volume 27)
Dragon Ball chap 390: ĐỌC (End Volume 26)
Dragon Ball chap 389: ĐỌC
Dragon Ball chap 388: ĐỌC
Dragon Ball chap 387: ĐỌC
Dragon Ball chap 386: ĐỌC
Dragon Ball chap 385: ĐỌC
Dragon Ball chap 384: ĐỌC
Dragon Ball chap 383: ĐỌC
Dragon Ball chap 382: ĐỌC
Dragon Ball chap 381: ĐỌC
Dragon Ball chap 380: ĐỌC
Dragon Ball chap 379: ĐỌC
Dragon Ball chap 378: ĐỌC
Dragon Ball chap 377: ĐỌC
Dragon Ball chap 376: ĐỌC
Dragon Ball chap 375: ĐỌC (Volume 26)
Dragon Ball chap 374: ĐỌC (End Volume 25)
Dragon Ball chap 373: ĐỌC
Dragon Ball chap 372: ĐỌC
Dragon Ball chap 371: ĐỌC
Dragon Ball chap 370: ĐỌC
Dragon Ball chap 369: ĐỌC
Dragon Ball chap 368: ĐỌC
Dragon Ball chap 367: ĐỌC
Dragon Ball chap 366: ĐỌC
Dragon Ball chap 365: ĐỌC
Dragon Ball chap 364: ĐỌC
Dragon Ball chap 363: ĐỌC
Dragon Ball chap 362: ĐỌC
Dragon Ball chap 361: ĐỌC
Dragon Ball chap 360: ĐỌC (Volume 25)
Dragon Ball chap 359: ĐỌC (End Volume 24)
Dragon Ball chap 358: ĐỌC
Dragon Ball chap 357: ĐỌC
Dragon Ball chap 356: ĐỌC
Dragon Ball chap 355: ĐỌC
Dragon Ball chap 354: ĐỌC
Dragon Ball chap 353: ĐỌC
Dragon Ball chap 352: ĐỌC
Dragon Ball chap 351: ĐỌC
Dragon Ball chap 350: ĐỌC
Dragon Ball chap 349: ĐỌC
Dragon Ball chap 348: ĐỌC
Dragon Ball chap 347: ĐỌC
Dragon Ball chap 346: ĐỌC
Dragon Ball chap 345: ĐỌC  (Volume 24) 
Dragon Ball chap 344: ĐỌC  (End Volume 23)
Dragon Ball chap 343: ĐỌC
Dragon Ball chap 342: ĐỌC
Dragon Ball chap 341: ĐỌC
Dragon Ball chap 340: ĐỌC
Dragon Ball chap 339: ĐỌC
Dragon Ball chap 338: ĐỌC
Dragon Ball chap 337: ĐỌC
Dragon Ball chap 336: ĐỌC
Dragon Ball chap 335: ĐỌC 
Dragon Ball chap 334: ĐỌC
Dragon Ball chap 333: ĐỌC
Dragon Ball chap 332: ĐỌC
Dragon Ball chap 331: ĐỌC
Dragon Ball chap 330: ĐỌC (Volume 23)
Dragon Ball chap 329: ĐỌC (End Volume 22)
Dragon Ball chap 328: ĐỌC
Dragon Ball chap 327: ĐỌC
Dragon Ball chap 326: ĐỌC
Dragon Ball chap 325: ĐỌC
Dragon Ball chap 324: ĐỌC
Dragon Ball chap 323: ĐỌC
Dragon Ball chap 322: ĐỌC
Dragon Ball chap 321: ĐỌC
Dragon Ball chap 320: ĐỌC
Dragon Ball chap 319: ĐỌC
Dragon Ball chap 318: ĐỌC
Dragon Ball chap 317: ĐỌC
Dragon Ball chap 316: ĐỌC
Dragon Ball chap 315: ĐỌC (Volume 22)
Dragon Ball chap 314: ĐỌC (End Volume 21)
Dragon Ball chap 313: ĐỌC
Dragon Ball chap 312: ĐỌC
Dragon Ball chap 311: ĐỌC
Dragon Ball chap 310: ĐỌC
Dragon Ball chap 309: ĐỌC
Dragon Ball chap 308: ĐỌC
Dragon Ball chap 307: ĐỌC
Dragon Ball chap 306: ĐỌC
Dragon Ball chap 305: ĐỌC
Dragon Ball chap 304: ĐỌC
Dragon Ball chap 303: ĐỌC
Dragon Ball chap 302: ĐỌC
Dragon Ball chap 301: ĐỌC
Dragon Ball chap 300: ĐỌC (Volume 21)
Dragon Ball chap 299: ĐỌC
Dragon Ball chap 298: ĐỌC
Dragon Ball chap 297: ĐỌC
Dragon Ball chap 296: ĐỌC
Dragon Ball chap 295: ĐỌC